Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:30
The Devil: 19:00 – 19:40
Null Positiv: 20:00 – 20:45
Imperial Age: 21:05 – 21:55
Therion: 22:20 – 23:50 ή 00:00​

 

Event page: https://www.facebook.com/events/308096936381946/