ΑΘΗΝΑ (Παρασκευή 21/9, Κύτταρο)

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:15
CARACH ANGREN: 22:00 – 23:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Σάββατο 22/9, Eightball)

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:15
CAELESTIA: 21:00 – 21:45
CARACH ANGREN: 22:00 – 23:30