Το πρόγραμμα του διημέρου του 6ου Rock Music Festival έχει ως εξής:

Σάββατο 8 Απριλίου:

DEATHVALVES 18:30 – 19:10
MOCK THE MANKIND 19:30 – 20:20
MAHAKALA 20:40 – 21:20
DIVINER 21:40 – 22:20
CONVIXION 22:40 – 23:30

Κυριακή 9 Απριλίου:

DENDRITES 18:30 – 19:05
HERALD 19:20 – 19:55
ABYSSUS 20:10 -20:55
DAFFODIL 21:10 – 21:45
SHOW YOUR FACE 22:00 – 22:35
TARDIVE DYSKINESIA 22:50 – 00:00.