Ετήσιο Αρχείο: 2021

Morgul Blade – Fell Sorcery Abounds

U.D.O. – Game Over

Black Label Society – Doom Crew Inc.

Lynx – Watcher of Skies

The Bronx – The Bronx VI