Το ‘Precious And Grace’ είναι το καινούριο single και το δεύτερο από μια σειρά βίντεο και νέων ηχογραφήσεων που θα που θα περιλαμβάνει το νεοαναδυόμενο «Weathermaker Vault Series».