Αυτή είναι μια μη – κερδοσκοπική συλλογή για την έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου. Το σύνολο των κερδών των πωλήσεων στην Ευρώπη θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα για τον καρκίνο και οι πωλήσεις της στις ΗΠΑ θα πάνε στο νοσοκομείο του St. Jude Children Hospital.