Το αγαπημένο όλων μας Temple εξέδωσε κι αυτό με τη σειρά του μία ανακοίνωση για την αναβολή ή  ακόμα και ακύρωση μερικών εκ των live που είχαν προγραμματιστεί. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση παρακάτω.