Τρία χρόνια μετά την τελευταία τους κυκλοφορία οι HEAD CLEANER επιστρέφουν με το Real Life Disconnection . Ένα 7″ split με τους Mastic Scum μέσω της Screaming Victims Records, που κόπηκε σε 500 κόπιες.