Λόγω των συνεχόμενων προβλημάτων υγείας που προκύπτουν το τελευταίο διάστημα στην ομάδα των θρυλικών Whitesnake, με επίσημη πια ανακοίνωση, η μπάντα δεν θα συνεχίσει την υπόλοιπη Farewell tour, η οποία ήταν να περάσει από την Ελλάδα στις 9 Ιουλίου.