Το heavy/power σχήμα από την Αμερική, οι Witherfall, κυκλοφορούν σήμερα το νέο τους δίσκο με τίτλο «The Curse of Autumn» μέσω της Century Media Records. Αυτό είναι το νέο τους βίντεο για το κομμάτι «…And they All Blew Away».