Swedish hardcore/crust group Ett Dödens Maskineri is going to release its debut album, entitled ‘Det Svenska Hatet’, on November 30th via Suicide Records. Check the cover artwork and the tracklist.

1. Dödens Maskineri
2. Leviatan
3. Slavar Under Marknadsekonomin
4. Arbete Ger Frihet
5. Sveg
6. Trygghet & Tradition
7. Röda Stugor Med Ruttnande Knutar
8. Det Svenska Hatet
9. Låsta Dörrar
10. Istid
11. Stad I Ljus
12. Memento Mori

The group presents the music video for the song ‘Låsta Dörrar’: