Προσωπικοί λόγοι αναγκάζουν τους Moonspelll να παραμείνουν στην Πορτογαλία.

Οι εμφανίσεις των Rotting Christ θα πλαισιωθούν στις 25 Ιανουαρίου με τους Scare of the Sun και τους Motherfaster ενώ στις 26 Ιανουαρίου με τους Cursed Blood, τους Abyssus και τους Death Courier