Γνόφος (Gnophos) is an Eastern Orthodox Christian themed black metal project from Athens, Greece. Debut full-length album Κατάνυξη (Katanixi) has just been released and is available through their Bandcamp (see below). All lyrics are in Biblical Greek and taken from the Bible, the writings of the Church Fathers and other old theological and mystical Christian texts.

Tracklist:
1. Γνόφος (Darkness) 04:47
2. Φως (Light) 04:09
3. Η Ημέρα της Κρίσεως (Judgement Day) 05:13
4. Λόγος (Logos) 03:31
5. Ο Παλαιός των Ημερών (Ancient of Days) 04:04
6. Ο Ων (He Who Is) 04:34
7. Ο Μέγας Αρχιερεύς (The Great High Priest) 04:20
8. Άλφα και Ωμέγα (Alpha and Omega) 04:53